Yaşam Kalitesi Diyaliz Hastalarının Sağlığını Nasıl Etkiliyor?

Özel Tekirdağ Yaşam Hastanesi Hemodiyaliz Sorumlu Hekimi Alper Gürdal, yaşam kalitesinin diyaliz hastaları için hayati önem taşıdığını bildirdi. Hastaların fiziksel sağlığı, psikolojik durumları, sosyal ilişkileri ve çevresel ilişkilerinin yaşam kalitesine doğrudan etki ettiğine dikkat çeken Dr. Alper Gürdal, risk faktörleri hakkında bilgi verdi.

   Dünya Sağlık Örgütü’nün ‘yaşam kalitesi’ kavramını, kişinin içinde yaşadığı kültür ve değer sistemleri çerçevesinde, amaçları, beklentileri, standartları ve ilgileri ile ilişkili olarak yaşamdaki pozisyonunu algılaması şeklinde tanımlandığını, aslında bu kavramın; kişinin fiziksel sağlığı, psikolojik durumu, inançları, sosyal ilişkileri ve çevresiyle ilişkisinden etkilenen karmaşık ve geniş bir kavram olduğunu belirten Özel Tekirdağ Yaşam Hastanesi Hemodiyaliz Sorumlu Hekimi Alper Gürdal, “Diyaliz hastalarında yaşam kalitesinin kötü olması, hasta sağ kalımı ve ölüm oranlarını etkileyen bir risk faktörüdür.” dedi.
   Dr. Alper Gürdal, yaşam kalitesinin hemodiyaliz hastaları üzerindeki etkileri hakkında şu bilgileri verdi:

Yaşam Kalitesi Üzerine Etkili Faktörler Nelerdir?
   Demografik Özellikler:

   Yaş, cinsiyet; yaşlı hastaların genç hastalara göre, fiziksel fonksiyonları daha kısıtlı olabilir ama psikososyal yaşam kalitesi ölçütleri ve tedavi uyumları daha iyidir. Kadınlarda yaşam kalitesi, erkeklerden daha kötüdür.

   Komorbid Faktörler;
   Böbrek fonksiyon bozukluğuna ek olarak hastalarda eşlik eden şeker hastalığı, kalp hastalığı gibi durumlar yaşam kalitesini çok etkilemektedir.

   Tedavi Yöntemi;
   Renal Replasman Tedavileri içinde yaşam kalitesinin en iyi olduğu tedavi böbrek transplantasyonudur.

   Diyaliz Yeterliliği;
   Haftada en az 3 kez ve en az 4 saatlik diyaliz süreleri, hastaların yaşam kalitelerinde belirgin iyileşmeye sebep olur. Kuru ağırlığa ulaşması sağlanan hastaların yaşam kalitesinde iyileşme olduğu gösterilmiştir.

   Anemi;
   Yani kan seviyesindeki düşüklük hastaların yaşam kalitesini düşürür. Aneminin düzeltilmesi sağlıkla ilişkili yaşam kalitesini iyileştirir. Aneminin düzeltilmesi ayrıca uyku, bilişsel ve cinsel fonksiyonları da olumlu olarak etkilemektedir. Hb değerinin 10-12 gr/dl aralığında olması ile maksimum yaşam kalitesi artışı sağlanmaktadır.

   Malnutrisyon;
   Yani beslenme yetersizliğinde görülen ‘albümin’ seviyesindeki düşüklük diğer parametrelerden bağımsız olarak major risk faktörüdür. Merkezlerde tam zamanlı diyetisyen olması hastaların yaşam kalitesi algısını olumlu etkiler.

   Enflamasyon;
   Hastalarda sık görülen enfeksiyonlar ve CRP yüksekliği yaşam kalitesini düşürmektedir.

   Depresyon ve Uyku Bozuklukları;
   Uykusuzluk semptomları ile depresyon ölçütleri arasında pozitif, yaşam kalitesi ölçütleri arasında negatif ilişki saptanmıştır. Diyaliz hastalarında en sık görülen psikiyatrik problem depresyondur.

   Ağrı;
   Günlük işeri yapmada zorluk, başka bir kişiye bağımlı olmak yine hastaların yaşamını olumsuz olarak etkiler.

   Cinsel Fonksiyon Bozuklukları;
   Erkek ve kadın diyaliz hastalarında cinsel fonksiyon bozuklukları sıktır ve yaşam kalitesininin psikolojik ölçütlerinde kötüleşmeye yol açmaktadır.

   Tx’den Sonra Diyalize Geri Dönme;
   Diyaliz hastalarında yaşam kalitesini iyileştirecek en iyi girişim başarılı transplantasyondur. Böbrek nakli hastaların yaşam kalitesini arttırır. Transplant hastalarının yaşam kalitesi diyaliz hastalarından daha iyi ama sağlıklı populasyona göre daha kötüdür. Çünkü yeniden diyalize dönme veya potansiyel komplikasyonlardan kaynaklanan endişeler hastanın sürekli bir korku halinde yaşamasına sebep olur.

***

   HD ünitesinde ve evde egzersiz yapılması yaşam kalitesi ölçütlerinde iyileşme sağlar. Beslenme eğitimi alan hastaların yaşam kalitesi ölçütlerinde iyileşme görülür. Sosyal destek düzeyinin yüksek olması, tedavi memnuniyeti ve ve yaşam kalitesini iyileştiriyor. Hastanın hastalığı ve tedavisi ile ilgili sürekli eğitimi, enfeksiyon kontrolü, sıvı, kan basıncı, mineral metabolizma kontrolünde iyileşme ve sol kalp kas kitlesi artışında gerilemeye sebep olan kuru ağırlığın düzenlenmesi paralel olarak yaşam kalitesi ölçütlerinde iyileşme sağlar.

    Yaşam Kalitesi;
    Deneyimli bir ekip tarafından hasta ve yakınlarıyla iyi iletişim ve empati kuran, tıbbi tedavisini zamanında ve yeterli seviyede uygulayan ve gerekli tıbbi hizmeti en iyi sunan merkezlerde arttırılabilir. Bilinç seviyesinin yükseltilerek, verilecek eğitimle hatalı davranışların düzeltilmesi sağlanabilir, diyaliz hastalarının aktif yaşama katılımı arttırılabilir.